LSSlaL 37: The Syntax of Noun Phrases in Bosnian and English

Product no.: ISBN 9783895864438
89.90
Price incl. VAT, plus delivery


The Syntax of Noun Phrases in Bosnian and English

Nedžad Leko
University of Sarajewo

This monograph deals with one type of phrasal structures – noun headed structures. They may be extremely complex and frequently differ in complexity from language to language. Therefore, it is useful to contrast noun phrases in two or more languages, here it is Bosnian and English. The aim of the contrastive study is to present both differences and similarities holding between structures of noun phrases in Bosnian and English, not from the point of view of one of them, but from the point of view of how a universal syntactic category, such as the noun phrase, is handled in both of them. In that sense the study has a theoretical, rather than applied, character.

The consideration of contrastive data from two languages (Bosnian being highly inflected in contrast to English) is useful in solving some theoretical problems, specifically those regarding the relations obtaining between modifiers and heads of syntactic categories. The detailed description of the structure of noun phrases in two languages makes it possible to abstract common properties that they share. This in turn contributes to a better understanding of the general properties of the noun phrase in language and its place in Universal Grammar (written in Bosnian). The author has Ph.D. in linguistics (Indiana University, 1986) and teaches linguistics at the University of Sarajevo. (written in Bosnian)

Sintaksa imeničkih sintagmi u bosanskom i engleskom jeziku
Nedžad Leko

Univerzitetu u Sarajevu Ova monografija se bavi sintaksom struktura sa imenicom kao upravnim članom u bosanskom jeziku i odgovarajućim sintagmatskim strukturama u engleskom jeziku. Prvi dio monografije predstavlja skraćenu verziju autorove doktorske disertacije. Teorijski pristup je bio generativni i struktura imeničkih sintagmi se analizirala sa stanovišta Teorije vezivanja i upravljanja koja je podrazumijevala da je imenička sintagma po svojoj sintagmatskoj kategoriji NP. Kasniji razvoj teorije i postuliranje funkcionalnih kategorija je uslovilo da se imeničke sintagme tretiraju kao DP.

U drugom dijelu monografije najprije se u zasebnim poglavljima prezentira tretman sintagmatske strukture generalno u Teoriji principa i parametara, a zatim i u minimalističkom programu. Poglavlja koja slijede su modifikovane verzije autorovih novijih radova. U poglavlju 8 struktura imeničke sintagme se reanalizira kao DP, a poglavlje 9 razmatra mogućnost da su u jezicima bez članova imeničke sintagme ipak NP radije nego DP. Najzad poglavlja 10 i 11 razmatraju posebnu vrstu sintagmi u kojima se uz imenicu pojavljuje neki kvantifikator, ili broj. Autorova disertacija, kao i neki od radova na kojim se zasnivaju poglavlja 8-11, pisani su na engleskom jeziku. Pošto je na bosanskom jeziku objavljeno jako malo radova koji se bave generativnom gramatikom, autor ovom monografijom želi dati doprinos obogaćivanju lingvističke literature na bosanskom jeziku koja tretira sintaksičke fenomene sa teorijskih polazišta generativne gramatike. Autor ima doktorat iz lingvistike (Indiana University, 1986) i sada predaje lingvistiku na Univerzitetu u Sarajevu.

ISBN 9783895864438. LINCOM Studies in Slavic Linguistics 37. 202pp. 2010.

Browse this category: LINCOM Studies in Slavic Linguistics (LSSlaL)