Lfc 47: Omrids af det islandske sprogs formlære i nutiden

Référence: ISBN 9783862883134
54,40


Omrids af det islandske sprogs formlære i nutiden
 
Finnur Jónsson
 

Utallige gange her jeg fået forespörgsler fra ind- og udland, om der ikke fandtes en grammatik for sproget på Island, som det nu er, men jeg har altid måttet svare benægtende. Ganske vist findes der fremstillinger deraf, men enten er de forældede og ikke mere tilgængelige, eller også er de mindre bekvemme (tildels som forfattede på islandsk). På tysk foreligger „Grundriss der neuisländischen grammatik“ (1881) af W. Carpenter, men denne bog lader ikke så lidt tilbage at ønske med hensyn til korrekthed. Nærværende omrids er så korfattet som muligt, idet det dog formentlig medtager  det vigtigste, der behøves for det praktiske studium af sproget. Jeg har i det hele taget lagt skriftsproget til grund, idet jeg dog også har taget hensyn til den moderne udtale.

Indhold: Alfabet og udtale, Nogle hovedpunkter af lydlæren. Navneord. Tillægsord. Stedord. Talord. Udsagnsord. Biord m. m. (Re-edition. Originally published by G.E.C. Gad, Kopenhagen, in 1905. Written in Danish).
 
ISBN 9783862883134. LINCOM facsimile collection 4743pp. 2015.
Parcourir cette catégorie : LINCOM facsimile collection