LINSla 21: Ze studjów nad akcentem słowiańskim

Référence: ISBN 9783862900848
61,80


Ze studjów nad akcentem słowiańskim
 
Tadeusz  Lehr
 
Treść (Contents): I. Prawo de Saussure's a prasłowiańska Intonacja samogłosek długich w wygłosie (De Saussure's law and pre-Slavonic Intonation of long vowels in the auslaut). II: Akcent pomorski (Pomeranian accent). III. Paralelizm w rozwoju akcentuacji połabskiej i słoweńskiej (parallelism in the development of Polabian and Slovenian accents).
 
(Re-edition. Originally published 1917 in Krakow).
 
ISBN  9783862900848.  LINCOM Slavica 21. 102 S.  2020.
Parcourir cette catégorie : LINCOM Slavica