LINSla 21: Ze studjów nad akcentem słowiańskim

Product no.: ISBN 9783862900848
61.80
Price incl. VAT, plus delivery


Ze studjów nad akcentem słowiańskim
 
Tadeusz  Lehr
 
Treść (Contents): I. Prawo de Saussure's a prasłowiańska Intonacja samogłosek długich w wygłosie (De Saussure's law and pre-Slavonic Intonation of long vowels in the auslaut). II: Akcent pomorski (Pomeranian accent). III. Paralelizm w rozwoju akcentuacji połabskiej i słoweńskiej (parallelism in the development of Polabian and Slovenian accents).
 
(Re-edition. Originally published 1917 in Krakow).
 

ISBN  9783862900848.  LINCOM Slavica 21. 102 S.  2020.

Browse this category: LINCOM Slavica